แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงช่วงคลื่่น UV และ Visible จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 3/2557
Monday, 03 February 2014 เขียนโดย :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี