แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาเช่าแผงกั้นที่พักแขก พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 288 บอร์ด เลขที่ 39/2557
Monday, 16 June 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ