แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างติดตั้งฝาไม้ปิดด้านข้างและด้านบนของชั้นวางหนังสือโลหะ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 44/2557
Tuesday, 08 July 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ