แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ยกเลิกการสอบราคาจ้างขุดบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557
Wednesday, 16 July 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ