แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาค กศ.บท. ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย
Tuesday, 02 September 2014 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรมของนักศึกษา ภาค กศ.บท. ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุยร่วมกิจกรรมจากเดิม

 

วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๗ เป็นวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  เวลา ๐๘.๐๐ น

 

 ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

- ไหว้ครู  นักศึกษาภาค กศ.บท. ทุกคน ทุกชั้นปี รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ภาคปกติ

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (เฉพาะนักศึกษา ภาค กศ.บท. รหัส ๕๗)

 

 

 

 

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 และรับสมัครนักศึกษาทุนที่ยังไม่ครบเพิ่มเติม
   แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี