แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศด่วน นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส57 ภาคปกติ ที่ยังไม่ทำบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อ ทำบัตร ในวันพุธที่ 10 ก.ย. 57 นี้เท่านั้น เวลา 08.30-15.30 น. ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Monday, 08 September 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน