แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มรส. รับสมัครนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน (ปฏิบัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)
Monday, 15 September 2014 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มรส. รับสมัครนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน (ปฏิบัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) จำนวน 50 อัตรา ปฎิบัติงานลักษณะเก็บสะสมไม่เกิน 60 ชั่งโมงต่อเดือน และไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยค่าตอบแทน ชั่วโมง ละ 30 บาท รวมเป็นเงินเดือน 1800 บาท

หลักฐานที่ต้อง

1.ใบสมัคร (รับสมัครกองพัฒนา นศ.หรือดาว์โหดเว็บ มรส)

2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป

3.สำเนาบัตรประจำประชาชน

4. ตารางเรียน

5 .สำเนาหน้าเลขที่บัญชีสมุดธนาคารทหารไทย TMB เท่านั้น หมดเขตวันที่ 20 กันยายน 2557

ติดต่อเวลาราชการเท่านั้น 077-355626

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 และรับสมัครนักศึกษาทุนที่ยังไม่ครบเพิ่มเติม
   แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี