แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างทำระบบประปามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 59/2557
Wednesday, 01 October 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ