แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ปี1 รหัส57 มารับบัตรนักศึกษาที่หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน ตามวันที่กำหนด ในเวลาราชการ
Friday, 03 October 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน