แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้้อแท่นพิมพ์โลหะเอชชิ่งเพลส E13 ขนาด 35*65 ซม. จำนวน 2 แท่น และแท่นพิมพ์โลหะเอชชิ่งเพลส E9 ขนาด 80*130 ซม. จำนวน 1 แท่น เลขที่ 64/2557
Tuesday, 07 October 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ