แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว (CPR) จำนวน 5 ตัว เลขที่ 76/2557
Tuesday, 07 October 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ