แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อชุดวัดคุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 62/2557
Tuesday, 07 October 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ