แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ กระบอกตาคู่ จำนวน 10 ตัว เลขที่ 65/2557
Tuesday, 07 October 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ