แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
แจ้งข้อมูลนักศึกษา ภาคปกติ ที่ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ต.ค.57 ณ.กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Friday, 10 October 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน