แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อเตาเผา จำนวน 1 เตา เลขที่ 81/2557
Monday, 13 October 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ