แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว (CPR) จำนวน 5 ตัว ครั้งที่ 2 เลขที่ 89/57
Wednesday, 05 November 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ