แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคางกลางงานวิจัย เรื่อง "รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย์ในภาคใต้"
Monday, 02 February 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ