แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด เลขที่ 8/2558
Thursday, 05 February 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ