แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อรถเข็น จำนวน 16 คัน ครั้งที่ 2 เลขที่ 15/2558
Tuesday, 03 March 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ