แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อผ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรครั้งที่ 2 เลขที่ 17/2558
Monday, 09 March 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ