แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารและการบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 52/2558
Friday, 10 July 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ