แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
การเปิดซองเสนอราคาเช่าร้านภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Friday, 24 July 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอาหารแบบปรุงสำเร็จ เครืองดื่ม ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ฯลฯ โดยมีร้านค้าพื่้นที่จำนวน 5 ร้านค้า