แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาเช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 40 ห้อง ระยะเวลา 3 วัน เลขที่ 63/2558
Monday, 10 August 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ