แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาเช่าแผงกั้นห้องสำเร็จรูป พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวนไม่น้อยกว่า 350 บอร์ด เลขที่ 65/2558
Friday, 14 August 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ