แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ผลการเปิดซองเสนอราคาเช่าร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
Sunday, 16 August 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

     ตามที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าร้านภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมุนษยศาสตร์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอาหารแบบปรุงสำเร็จ เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ฯลฯ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลดังรายละเอียดแต่อไปนี้

ผู้ยื่นซองที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

1. นางสุณัณญา  ชัยธงรัตน์ ประกอบธุรกิจประเภท เครื่องดื่ม/ไกศกรีมและขนมไทย ร้านหมายเลข 5
2. นางสาวนันท์นภัส จุ้ยพิทักษ์  ประกอบธุรกิจประเภท เครื่องดื่ม/และผลไม้ ร้านค้าหมายเลข 3
3. นายดนัย สีกุมาร ประกอบธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ 7-11 มินิและเครื่องดิื่ม ร้านค้าหมายเลข 4
4. นางวรรณนิภา กระจ่างจบ ประกอบธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ ร้านกาแฟ "เดอะคอฟฟี่ฮัท" ร้านค้าหมายเลข 1
5. นางจุฑามาศถ์ สมชาติ ประกอบธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ "ชามิจิ ชานมเพื่อสุขภาพ" ร้านค้าหมายเลข 2

     ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญาพร้อมชำระเงินกับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หากเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่คืนเงินประกันซองทุกรณ๊ และจะดำเนินผู้ที่ได้ลำดับสำรองแทน สำหรับผู้ที่เข้่าร่วมยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อขอรับเงินประกันซอคือนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่องผลการเปิดซองเสนอราคาเช่าร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) [PDF File]