แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
การเปิดซองเสนอราคาเช่าเพื่อประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Friday, 21 August 2015 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประกอบธุรกิจประเภท ร้ายถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ บริเวณชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 5*6 เมตร จำนวน 1 พื้นที กำหนดราคากลางค่าเช่าพื้นทีเดือนละ 2,500 บาท