แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง เช่าร้านเพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Saturday, 05 September 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านอาหารหมายเลข 10 ในอาคารศูนย์อาหาร SRU โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหารประเภท อาหารอิสลาม อาหารอีสาน หรืออาหารประเภทขนมจีน ฯลฯ  (เลือกอย่างใดอย่างหนึง) แต่ต้องไม่ซ้ำกับที่เปิดบริการแล้ว จำนวน 1 ร้าน โดยเช่าร้านเดือนละ 3,500 บาท ต่อเดือน