แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อระบบการบริหารจัดการหนังสืออิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 85/2558
Thursday, 12 November 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ