แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างติดตั้งแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
Thursday, 12 November 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ