แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง เช่าร้านเพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Friday, 20 November 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านอาหารหมายเลข 2,10 ในศูนย์อาหาร SRU โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหารประเภท อาหารอิสลาม อาหารอีสาน หรืออื่น ๆ ที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) แต่ต้องไม่ซ้ำกับที่เปิดบริการแล้ว จำนวน 2 ร้าน โดยมีค่าเช่าร้านเดือนละ 2,500 ต่อเดือน