แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 1/2559
Thursday, 21 January 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ