แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
จ้างออกแบบออกแบบอาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
Wednesday, 11 May 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ