แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เลขที่ 12/2559
Monday, 23 May 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ