แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๑๔/๒๕๕๙
Tuesday, 31 May 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ