แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางงานเช่าแผงกั้นห้องสำเร็จรูปพ พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวนไม่น้อยกว่า 350 บอร์ด
Tuesday, 16 August 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ