แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศยกเลิการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 36 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องเรียนอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เลขที่ 20/2559
Monday, 22 August 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ