แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยสอนเด็กปฐมวัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
Thursday, 13 October 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ