แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาการเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 52/2554
Tuesday, 23 August 2011 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ