แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
Friday, 13 October 2017 เขียนโดย :   Peerapat Prompan
รายชื่อบัณฑิต รายชื่อบัณฑิต
 • โดยส่งผ่าน Emaill : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  แนบรูป ไฟล์ .jpg เท่านั้น
  พร้อมรหัส และชื่อสกุล
 • หรือทางเฟส Anne's K. Rattanawit 
  เพื่อจัดบัตรประจำตัวบัณฑิต  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  (บัณฑิตที่ไม่มีรายชื่อดังประกาศแสดงว่าข้อมูลรูปถ่ายถูกต้องแล้ว)

  หากมีข้อสงสัยประกาศ ติดต่อ 088-7653004 หรือ 077-9133-333 ต่อ 6601
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563