แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Friday, 27 October 2017 เขียนโดย :   Peerapat Prompan