แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางงานเช่าแผงกั้นสำหรับห้องพักและและห้องทำงานใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ
Friday, 27 October 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ