แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน ๑ รายการ
Friday, 27 October 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ