แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลาง งานจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง จำนวน 1 รายการ หอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Monday, 30 October 2017 เขียนโดย :   Peerapat Prompan