แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Thursday, 28 December 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ