แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Thursday, 08 February 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ