แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำหรับใช้งาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 21 March 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ