แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Friday, 27 April 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ