แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาขวดพลาสติก ๑๕๐๐ มล. ฉลากราชพฤกษ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 21 May 2018 เขียนโดย :   สำนักจัดการทรัพย์สิน