แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561
Saturday, 25 August 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561

ด้วยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการประมูลเช่าเหมาพื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่รวมพื้นที่ภายในคณะต่าง ๆ เพื่อการจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ