แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
Tuesday, 11 September 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ